Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-27 03:45:21 przez system

Małopolska Sieć Hotspotów

Departament Społeczeństwa Informacyjnego urzędu marszałkowskiego zamierza rozpocząć realizację projektu "Małopolska Sieć Hotspotów". Przedmiotem projektu jest stworzenie możliwości swobodnego korzystania z Sieci Internet dla mieszkańców oraz turystów w każdej gminie w Małopolsce.

Projekt zakłada zakup i instalację w atrakcyjnych punktach gmin Małopolski nadajników umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi), oraz kamery wideo wysyłającej obraz na strony internetowe gmin oraz portali regionalnych.
Wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 528 700,00 zł.

Realizacja projektu została podzielona na 2 etapy.
Etap I będzie realizowany w 2009 roku i polegał będzie na zakupie, instalacji sprzętu i oznakowania oraz zapewnieniu w IV kwartale 2009 roku łącza internetowego. Koszt tego etapu wyniesie 1 310 300, 00 zł.
Etap II realizowany będzie w latach 2010 — 2011 i polegał będzie na dostarczaniu w latach 2010 — 2011 łącza internetowego do powstałych w 2009 roku punktów Hotspot. Koszt II etapu to 218 400, 00 zł.