Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-10-01 11:52:18 przez system

Małopolska skorzysta z unijnych pieniędzy przeznaczonych na lokalny rozwój obszarów wiejskich.

Takie możliwości daje mieszkańcom obszarów wiejskich Oś IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp.

LGD to partnerstwo przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Działania realizowane w ramach osi IV Leader to:"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w ramach którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie:
- Różnicowania w kierunku działalność nierolniczej
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
- Odnowy i rozwoju wsi,
- Małych projektów.
Działaniami skierowanym do LGD są: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", oraz "Wdrażanie projektów współpracy "
Za wdrażanie Osi IV Leader na naszym terenie odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Małopolskiego, który ogłasza konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Termin składania wniosków w konkursie został ustalony na: od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r.
Niewątpliwym sukcesem naszego województwa jest drugie miejsce (za woj. mazowieckim) pod względem ilości przyznanych środków finansowych na działania osi IV Leader - ponad 83 mln euro
Na terenie Małopolski istnieje obecnie 41 Lokalnych Grup Działania (LGD), to jak dotychczas największa ilość w Polsce.