Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-02 13:56:41 przez system

Małopolska w zdrowej atmosferze

3 marca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się konferencja zatytułowana „Małopolska w zdrowej atmosferze – likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP”.

Organizatorami wydarzenia są Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy oraz Centrum Energetyki AGH. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się ciepłownictwem, między innymi: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Regulatory Assistance Project, przedsiębiorstw z Małopolski i Śląska, a także przedstawiciele nauki.

Głównym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny pt. Dyrektywa MCP a wizja ciepłownictwa w 2030 roku. Wprowadzeniem do panelu będzie prezentacja wyników badań firm ciepłowniczych w Małopolsce przeprowadzonych jesienią 2016 roku. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, kadry zarządzającej systemami wytwórczymi energii cieplnej (zwłaszcza opartymi o paliwa stałe), ekodoradców oraz zainteresowanych instytucji.

Konferencja odbędzie się w Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36 w Krakowie i potrwa od godz. 10:00 do 16:00. W otwarciu wezmą udział Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Guła, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz profesor Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH. Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo w osobnym załączniku.