Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-25 18:55:54 przez system

Małopolska wiarygodna i stabilna finansowo

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Małopolski - dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów Małopolski w ocenie niezależnych ekspertów jest stabilna.

- Od lat prowadzimy w Małopolsce odpowiedzialną i konsekwentną politykę finansową. Dynamicznie zmieniając Małopolskę pamiętamy o wskaźnikach budżetowych, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach rynków i ekspertów – komentuje wyniki ratingu marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Komunikat agencji stwierdza, że ocena wiarygodności finansowej Małopolski oparta jest na mocnych wynikach operacyjnych regionu oraz umiarkowanym poziomie zadłużenia.
W komunikacie czytamy, że wyniki ratingu potwierdzają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, wysoką zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych oraz elastyczność po stronie wydatków operacyjnych województwa.

Fitch Ratings stwierdza w komunikacie przejrzystość działań Małopolski w prowadzeniu polityki finansowej. Agencja spodziewa się mocnych wyników finansowych Małopolski na lata 2016-19 z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 120 mln zł, stanowiącą 13%-14% dochodów operacyjnych. Sprzyjać ma temu polityka władz Małopolski mająca na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od tego roku mogą zostać przeznaczone na inwestycje.

Przypomnijmy, że budżet Małopolski za 2015 rok wykonany został z nadwyżką wobec planów. Dochody województwa wyniosły ponad 1 mld 137 mln zł, co stanowiło 101,9% wykonania. Z kolei przychody wyniosły niemal 105 mln zł, czyli 119% wykonania względem planów na koniec ubiegłego roku.