Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-12-07 20:36:38 przez system

Małopolska z drugim najniższym bezrobociem w kraju

6,6% - to stopa bezrobocia w Małopolsce, jaką w październiku odnotował Główny Urząd Statystyczny. W tym czasie w Polsce było to 8,2%. Ten wynik plasuje nasz region na drugim miejscu w kraju ex aequo ze Śląskiem. Najlepiej w tym zestawieniu wypada Wielkopolska z bezrobociem na poziomie 5%. Dla porównania na drugim końcu skali znalazło się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie bez pracy pozostaje 13,7% mieszkańców.

- Cieszy nas fakt, że bezrobocie w Małopolsce od dłuższego czasu systematycznie spada. Obecne 6,6% oznacza, że bez pracy pozostaje niespełna 95 tys. osób. To dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jeszcze na początku ubiegłego roku w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 140 tys. osób – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys i dodaje, że ten rezultat to także zasługa właściwego wykorzystania funduszy unijnych. – W naszym regionalnym programie operacyjnym na dalsze działania związane z rynkiem pracy zarezerwowaliśmy ponad 270 mln euro. Nadal będziemy pomagać osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy dofinansowując ich szkolenia czy przekwalifikowanie, a także oferując staże, wsparcie pośredników pracy czy pomoc przy zakładaniu własnej działalności – dodał.

Z ogólnej liczby 94 680 bezrobotnych zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy, 55% to kobiety.

Jeśli porównać wyniki z poszczególnych powiatów, to w zestawieniu najlepiej wypada Kraków, w którym stopa bezrobocia spadła do 3,7%. Poniżej wyniku województwa znalazły się też powiaty: myślenicki, suski, krakowski, wadowicki, bocheński, wielicki oraz miasto Nowy Sącz. Nieco gorzej, chociaż nadal poniżej ogólnopolskiej stopy bezrobocia wypadły: Tarnów i powiaty: miechowski, oświęcimski, brzeski i proszowicki. Z największą liczbą osób bezrobotnych borykają się powiaty: tatrzański (12%) i dąbrowski (13,6%).

Pozytywnym przejawem jest też rosnąca liczba ofert zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. W październiku było to 8,5 tys. wspólnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (czyli o prawie 1,5 tys. więcej niż w październiku 2015 roku). 2,1 tys. to oferty pracy sezonowej, a 847 – staży.