Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-25 16:02:56 przez system

Małopolski Komendant Straży Pożarnej odwołany

Generał pożarnictwa Andrzej Mróz nie jest już komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Minister odwołał go, na wniosek komendanta głównego PSP, poparty opinią wojewody małopolskiego. Został przeniesiony do tak zwanego „zasobu kadrowego” komendanta głównego.

22 stycznia minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, po uzgodnieniu z wojewodą małopolskim, powołał na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP dotychczasowego zastępcę komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisława Nowaka.

Mł. bryg. Stanisław Nowak (na zdjęciu) pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1985 roku. W 1989 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Następnie w 2002 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego. Kolejno w 2009 r. ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.