Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-01-13 07:57:29 przez system

Marek Lasota nowym dyrektorem Muzeum AK

Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na powołanie Marka Lasoty na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Nowy dyrektor został wyłoniony w konkursie, który był ogłoszony pod koniec zeszłego roku.

Marek Lasota jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Od stycznia 2007 roku do sierpnia 2016 roku pełnił funkcję dyrektora krakowskiego oddziału Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obecnie jest pełnomocnikiem prezesa IPN ds. kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi.

Dyrektora Muzeum AK powołuje i odwołuje prezydent Krakowa w trybie, który jest przewidziany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kandydata wyłonionego przez komisję konkursową zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, wspólna instytucja kultury województwa i miasta, jest jedynym tego rodzaju miejscem w Polsce upowszechniającym wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych.