Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-10-06 20:57:14 przez eb

Marek Sosenko laureatem nagrody im. Klemensa Bąkowskiego

5 października podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego za zasługi w pracy naukowej i działania na rzecz Krakowa otrzymał Marek Sosenko.

Marek Sosenko jest jednym z najwybitniejszych polskich i europejskich kolekcjonerów, cenionym archiwistą i antykwariuszem, autorem wielu wystaw i rzadkich publikacji. Jako właściciel bardzo dużej kolekcji pocztówek i znawca tego tematu ma wielkie zasługi dla wiedzy o ikonografii Krakowa. Jest też wybitnym znawcą przedmiotów codziennego użytku, zabawek, bibelotów, sztuki użytkowej. Talenty i umiejętności rzemieślnicze pozwalają mu od nieomal pół wieku przywracać do życia przedmioty bezcenne dla historii – także dla historii Krakowa. Przedmioty z jego kolekcji są podporą wielu publikacji o naszym mieście.

Marek Sosenko jest darczyńcą wielu polskich muzeów i wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i Międzynarodowego Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Sztuki CINOA. Należy też do Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów. Został odznaczony orderem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, nadanymi przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury Polskiej, jak też odznaczeniem „Honoris Gratia” przyznanym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Założone w 1896 roku Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa to jedna z najstarszych nieprzerwanie działających polskich organizacji społecznych. Jej celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta oraz troska o ich stan.

Towarzystwo od 1995 roku przyznaje prestiżową nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego, aktualnie współfinansowaną przez miasto. Patronem nagrody jest Klemens Bąkowski (1860–1938) prawnik, historyki publicysta, wybitny znawca dziejów Krakowa, który wspólnie m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, Stanisławem Krzyżanowskim, Stanisławem Estreicherem czy Józefem Wawel-Louisem w 1896 roku założył Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Klemens Bąkowski został dobroczyńcą Towarzystwa, przekazując mu kamienicę przy ul. św. Jana 12, gdzie dziś znajduje się jego siedziba.

Dotychczasowi laureaci nagrody im. Klemensa Bąkowskiego
Uroczyste wręczenie dyplomu oraz statuetki autorstwa profesora Czesława Dźwigaja odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

Dotychczas laureatami nagrody im. Klemensa Bąkowskiego zostali: ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski, prof. dr hab. Janina Bieniarzówna, dr hab. Zbigniew Pianowski, mgr Kazimierz Traciewicz, prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski, prof. dr hab. Jerzy Banach, dr Marian Kornecki, prof. dr hab. Kazimierz Radwański, o. Adam Studziński, prof. Zofia Medwecka, prof. dr Władysław Zalewski, dr Zbigniew Beiersdorf, mgr Waldemar Komorowski, prof. dr hab. Jan M. Małecki, dr hab. Zdzisław Noga, mgr inż. Włodzimierz Śliwczyński, mgr inż. arch. Jan Janczykowski, Maria Rydlowa, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, mgr inż. arch. Janusz Smólski, dr arch. Waldemar Niewalda, mgr Genowefa Zań-Ograbek, prof. dr hab. Jan Ostrowski, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Tadeusz Jakubowicz, Amelia Dunin.