Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-09-18 15:24:09 przez system

Miasto domaga się milionów

Zawezwanie do próby ugodowej wobec wykonawców realizujących budowę łącznika autostradowego skierował Urząd Miasta Tarnowa do Sądu Rejonowego w Krakowie. Magistrat chce, aby firmy wykonujące inwestycję pokryły straty i szkody, jakie poniósł Tarnów w wyniku zmowy przetargowej. Kwota jest niemała, bo wynosi około 39 milionów złotych.

Władze miasta domagają się 25 milionów złotych z tytuły uzasadnionego podejrzenia zmowy przetargowej oraz niemal 14 milionów za oddaną dotację unijną udzieloną na budowę łącznika. W śledztwie dotyczącym zmowy przetargowej Gmina Miasta Tarnowa ma status pokrzywdzonej.

Przypomnijmy, że budowę połączenia autostrady A4 z węzłem Krzyż realizowało konsorcjum firm w składzie: Strabag, Mota-Engil oraz Poldim. Ta ostatnia jest w upadłości, dlatego też miasto wezwało do ugody dwóch pierwszych konsorcjantów. W stosunku do trzeciego uczestnika konsorcjum – firmy Poldim w upadłości likwidacyjnej - miasto dokona zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.