Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-15 13:16:40 przez system

Miasto ma nowy szpital okulistyczny

<html />

15 marca został oficjalnie oddany do użytku Wojewódzki Szpital Okulistyczny. Placówka specjalizująca się w leczeniu niedowidzenia i chirurgii okulistycznej będzie mieć nową siedzibę w dawnym hotelu robotniczym na Wzgórzach Krzesławickich. W wyniku decyzji wojewody małopolskiego i prezydenta Krakowa, nieruchomość została przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Okulistycznemu w formie darowizny (nieruchomość była własnością Skarbu Państwa, zarządzał nią prezydent Krakowa).

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, noszący dawniej nazwę Zakładu Leczniczego UJ dla dzieci jaglicznych, powstał jako fundacja Kardynała Sapiechy w 1918 roku i od tego czasu datuje się powstanie szpitala. Jako jedyny w okresie międzywojennym realizował kompleksową opiekę nad schorzeniami oczu u dzieci. Zakład Leczniczy przekształcił się w nowoczesny, dobrze wyposażony w aparaturę leczniczo-diagnostyczną Wojewódzki Szpital Okulistyczny.

Placówka świadczy usługi zdrowotne udzielając stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz konsultacji. Specjalistyczne leczenie pacjentów z wadami wzroku i chorobami oczu prowadzone jest na najwyższym, światowym poziomie z zastosowaniem nowoczesnej diagnostyki, metod leczenia operacyjnego i zachowawczego oraz kompleksowej rehabilitacji. Jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem okulistycznym. Rocznie leczonych jest tu ponad 3,5 tys. osób oraz przeprowadza się około 2,5 tys. operacji zaćmy. Placówka, niezależnie od leczenia chorych, prowadzi działalność szkoleniową dla lekarzy całej Polski, kształcących się w dziedzinie okulistyki, lekarzy rodzinnych i pediatrów oraz pielęgniarek i ortoptystek.

Wojewódzki Szpital Okulistyczny, od 12 października 2009 roku, stał się właścicielem budynku na Wzgórzach Krzesławickich. W 2010 roku rozpoczął się proces przebudowy obiektu. Prace budowlane zakończono w grudniu 2011 roku. W 2012 roku dokonano odbiorów oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W nowej siedzibie będą się znajdować: przychodnia skupiająca poradnie specjalistyczne, zespół operacyjny z czterema salami operacyjnymi, oddziały – łącznie 60 łóżek, zespół doraźnej pomocy ambulatoryjnej (wraz z salą interwencji zabiegowej), centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, medyczne laboratorium analityczne.