Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-03-25 10:26:05 przez system

Miechów z obwodnicą

Za kilka lat w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 powstanie nowa obwodnica Miechowa. Wicemarszałek Roman Ciepiela, wicestarosta miechowski Stanisław Pietrzyk oraz burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek podpisali umowę na opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa.

Na mocy podpisanej umowy wicemarszałek Roman Ciepiela oraz przedstawiciele miasta i gminy Miechów zobowiązali się współfinansować wykonanie studium wykonalności wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii. Wartość szacunkowa zadania wynosi 250.000,00 zł, a strony uczestniczą w kosztach w następującym stosunku: Województwo-50%, Powiat — 25% oraz Gmina — 25%. Udział Województwa Małopolskiego na rzecz wykonania umowy jest zabezpieczony w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

Obwodnica powstanie w ważnym punkcie komunikacyjnym na trasie ze Śląska na wschód, który obecnie w kierunku wschód-zachód odbywa się ulicami miasta, co jest bardo uciążliwe dla mieszkańców. Obwodnica niewątpliwie usprawni ruch w tej części regionu. Prace związane z rozpoznaniem terenu, projektami, konsultacjiami społecznymi mają zakończyć się do 2013 roku. Budowa obwodnicy miałaby ruszyć na początku 2014 .