Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-15 16:28:32 przez system

Miejskim ciepłem w smog

<html />

Władze wojewódzkie i samorządowe, dostawcy energii cieplnej, elektrycznej i gazu oraz instytucje mogące udzielić wsparcia finansowego chcą współpracować w zakresie likwidacji niskiej emisji. We wtorek, 15 maja zawarto porozumienie w tej sprawie, które ma przyczynić się do ułatwień przy wymianie systemu ogrzewania na ekologiczny.

Poprawa jakości powietrza w Krakowie jest dla nas priorytetem. Zawarte dzisiaj porozumienie jest kolejnym narzędziem w walce ze smogiem. Dzięki współpracy tak wielu podmiotów właściciele budynków opalanych węglem będą mieli szanse na przeprowadzenie ekologicznych inwestycji na korzystnych warunkach” – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po podpisaniu umowy.

Do porozumienia podpisanego we wtorek 15 maja przystąpiły: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Elektrociepłownia Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Gazownia Krakowska) oraz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Dzięki wspólnym działaniom władz i przedsiębiorstw, mieszkańcy, którzy chcą zastąpić piece i kotłownie węglowe ekologicznymi źródłami ciepła, będą mogli liczyć na dofinansowanie. Firmy i instytucje pokryją większą część kosztów wykonania instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Umożliwią wybór ekologicznego ogrzewania bez ponoszenia znaczących kosztów.

Miasto od lat zmaga się z problemem niskiej emisji. Jej skutki odczuwane są przede wszystkim zimą i związane są z ogrzewaniem budynków przestarzałymi piecami i lokalnymi kotłowniami węglowymi. Do tego dochodzi proceder palenia śmieciami.

Od 1995 roku Miasto realizowało program, w ramach którego przyznawano dofinansowanie mieszkańcom, chcącym zastąpić paleniska węglowe innymi systemami grzewczymi. Skorzystało z niego wiele osób. Udało się zlikwidować ok. 20 tysięcy pieców i ok. 350 większych kotłowni. Jednak pod koniec 2009 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, co spowodowało wstrzymanie programu. Po interwencjach samorządów wprowadzono kolejną nowelizację przepisów, dzięki której Kraków wznowił program likwidacji niskiej emisji.

Również komunalna spółka MPEC SA realizowała i nadal realizuje programy zmierzające do poprawy powietrza. Przedsiębiorstwo przygotowało specjalną ofertę dla właścicieli budynków, w których są piece lub kotłownie na paliwa stałe. Na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków, znajdujących się w zasięgu sieci. Oprócz tego MPEC rozbudowuje sieć ciepłowniczą, aby budynki z terenów, gdzie jest największy problem z niską emisją (obszary między I a II obwodnicą) mogły korzystać z miejskiego systemu ciepłowniczego.

Zdaniem ekspertów, aby stan powietrza w polskich miastach uległ zdecydowanej poprawie konieczne są zmiany w polskim prawie. Zanieczyszczenie powietrza to bowiem problem polityki energetycznej kraju. Aby odczuć znaczącą poprawę stanu powietrza atmosferycznego w Polsce, musi zmienić się prawo. Niezbędne jest wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczasowych zapisów w wielu ustawach, nie tylko w Prawie o ochronie środowiska, ale również w Prawie energetycznym i Prawie budowlanym.(