Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-31 17:11:55 przez system

Mieszkańcy Gdowa sami wybiorą nowy herb

W styczniu władze Gdowa przystąpiły do opracowania swoich symboli tj. herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej oraz pieczęci. Obecny znak graficzny, uznawany jako herb Gminy Gdów, składa się ze stylizowanej litery "G", umieszczonej na tle zielonym, które symbolizuje rolniczy charakter tego terenu.

Nad literą "G" umieszczona jest korona, nawiązująca do osoby króla Władysława Warneńczyka, który według legendy polował na naszych terenach. Górna część tła zielonego zakończona jest błękitnym pasem w kształcie fali, symbolizującym rzekę Rabę.
Ten znak nie może być jednak oficjalnym symbolem gminy, ponieważ nigdy nie był opiniowany przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a w myśl prawa symbole jednostek samorządu terytorialnego muszą być zgodne z zasadami heraldyki i weksylologii.

Z tego powodu wójt Gdowa zlecił opracowanie poprawnej symboliki gminy. Zadanie wykonał historyk z UJ jednocześnie wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Za opracowanie graficzne odpowiadał grafik-heraldyk - absolwent ASP w Krakowie.

Na początku maja obaj przedstawili efekty swojej pracy. Opracowali trzy propozycje herbu Gdowa. Wszystkie trzy propozycje są poprawne pod względem heraldycznym i zgodne z obowiązującym przepisami.

Teraz sami mieszkańcy wybiorą ich zdaniem najlepsza. Mogą to zrobić albo wrzucając głos do urny w urzędzie gminy albo wysyłając sms-a. Mają na to czas do końca czerwca.

Po przeprowadzeniu głosowania jego wyniki zostaną przedstawione przedstawię radzie gminy, która jest władna podjąć ostateczna decyzję.