Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-04-17 14:08:11 przez system

Mieszkańcy zadecydują na co wydać pieniądze?

Pilotażowy projekt, którego celem jest przetestowanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w wybranych Dzielnicach Miasta Krakowa, realizuje Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska” we współpracy z Fundacją „Biuro Inicjatyw Społecznych”.

W ramach pilotażu zostaną przeprowadzone warsztaty konsultacyjne i głosowanie nad przygotowanymi przez mieszkańców projektami.
Finalnym efektem będzie zrealizowanie przez jednostki miejskie inwestycji lub wydarzeń wymyślonych i wybranych przez mieszkańców. Konsultacje odbędą się przy wsparciu przedstawicieli Rad Dzielnic
Krakowa, przedstawicieli Rady i Urzędu Miasta.