Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-04 21:20:11 przez system

Miliony dla Myślenic

<html />

Prawie 34 miliony euro - tyle wynosi dofinansowanie ze środków UE, które właśnie zatwierdziła dla Małopolski Komisja Europejska. Chodzi o znaczne usprawnienie systemów oczyszczalni ścieków oraz gospodarki wodnej w Myślenicach i okolicach miastach.

Celem projektu w Myślenicach jest zapewnienie, aby miejska gospodarka wodno-ściekowa spełniała europejskie standardy. Projekt przede wszystkim pomoże zredukować niedociągnięcia w bieżącym systemie gospodarki wodno-ściekowej. Jest on także nakierowany na podniesienie poziomu pokrycia terenu instalacją kanalizacyjną - z 56 do 85 proc. oraz poziomu podłączenia do sieci wodociągowej - z 73 do 85 proc. w samych Myślenicach. Projekt służyć też będzie ochronie dwóch powierzchniowych źródeł wody pitnej (zbiornik retencyjny Dobczyce oraz rzeka Skawinka).

Mając na uwadze liczbę mieszkańców obecnie użytkujących szamba, projekt ma też zwiększyć podłączenia do sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Myślenice - z 59 proc. (co odpowiada liczbie 38 573 mieszkańców) do 98 proc. (odpowiednio 63 426 mieszkańców). Częścią inwestycji będzie też nowa oczyszczalnia ścieków budowana w Krzyszkowicach (dla 21 000 mieszkańców), zgodnie z wytycznymi dyrektywy dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych z uwzględnieniem wrażliwych obszarów.

Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, sfinansuje 33 753 647 euro z całości inwestycji wartej 39 710 173 euro, będącej częścią unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.