Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-12-14 15:03:28 przez system

Minister dotrzymał słowa danego Brzesku

Dobre wieści dla Brzeska nadeszły z Warszawy. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał aneks do Programu Inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz”, który umożliwia przyspieszenie realizacji pierwszego odcinka tej drogi czyli południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska.

W kwietniu minister Adamczyk gościł w Brzesku, wizytując plac budowy docelowego zjazdu z autostrady. Sam zjazd został otwarty pod koniec maja. Wtedy też na wspólnej konferencji prasowej z burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką, posłanką Józefą Szczurek- Żelazko, europosłem Edwardem Czesakiem oraz dyrektorem krakowskiego oddziału GDDKiA Tomaszem Pałasińskim, minister zadeklarował budowę łącznika, który połączy zjazd z autostrady z drogą 75 prowadzącą do Nowego Sącza.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, posłowie i samorządowcy byli bardzo zadowoleni z deklaracji ministra o wysokim priorytecie dla budowy południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska, gdyż pozwoli to wyprowadzić ciężki transport samochodowy poza obrzeża miasta. Burmistrz Brzeska wielokrotnie występował do GDDKiA oraz do ministerstwa infrastruktury w sprawie sfinansowania budowy drogi zjazdowej z autostrady w kierunku południowym do drogi krajowej nr 75 w kierunku Nowego Sącza. Gmina również podejmowała działania w zakresie planowania przestrzennego dla rezerwacji odpowiedniego terenu dla planowanej drogi. Już w 2009 roku przystąpiono do sporządzenia punktowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko. Celem tej zmiany było wytyczenie trasy przedłużenia drogi zjazdowej z autostrady w kierunku Nowego Sącza.

We wrześniu 2015 roku podjęta została uchwała w powyższej sprawie. Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który to plan umożliwi m.in. budowę obwodnicy. Jak mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA w styczniu przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla nowej drogi. Uzyskanie tej decyzji i ostateczne potwierdzenie przebiegu nowej trasy planowane jest na 2019 rok.

Obwodnica ma być zrealizowana w latach 2020-2023, liczyć będzie 2,4 kilometra.