Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-06-15 23:09:27 przez system

Mistrzowie z Sosnowca

15 czerwca zakończyły się Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Kraków 2014, organizowane przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Pierwsze miejsce zajął zespół Pogotowia Ratunkowego z Sosnowca.

Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym rozgrywane były w Krakowie po raz pierwszy. Do miasta przyjechały 22 zespoły z całej Polski, które od czwartku 12 czerwca musiały wykonać dziesięć zadań, w tym jedno zadanie nocne.

Największym wyzwaniem dla ratowników była symulacja wypadku masowego. Samolot z około stu osobami na pokładzie musiał awaryjnie lądować poza lotniskiem z powodu pożaru na pokładzie. Maszyna została pokryta pianą gaśniczą, a w jednej z jej części zostali uwięzieni ludzie. Pierwszym etapem akcji ratunkowej było przeprowadzenie tzw. triage'u, czyli segregacji osób poszkodowanych na tych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy oraz lżej rannych. Następnie utworzono punkt pomocy medycznej, prowadzono medyczne czynności ratunkowe oraz transportowano pacjentów do szpitala.

W scenariuszu „katastrofy” nie zapomniano o elementach, które – tak jak podczas realnych wypadków, wprowadzają zamieszanie. Zawodnicy musieli poradzić sobie np. z poszkodowanymi, którzy nie chcą wypełniać poleceń czy też kłócą się z ratownikami.

Podczas tego zadania zespoły z całej Polski miały okazję do przećwiczenia wspólnego prowadzenia akcji ratunkowej i koordynacji z pozostałymi służbami.

Podczas mistrzostw zawodnicy musieli się zmierzyć zarówno z testami teoretycznymi, konkurencjami sprawnościowymi, jak i zadaniami praktycznymi. Ratowali osobę, która spadła z dużej wysokości na Skałkach Twardowskiego, pomagali starszej pani, która zasłabła na Błoniach czy też młodej dziewczynie, która skręciła nogę na deskorolce w Parku Jordana. Jedno z zadań polegało na prowadzeniu akcji ratunkowej noworodka znalezionego w śmieciach.

Wszystkie zadania zostały tak przygotowane, aby jak najbardziej wiernie odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje, z którymi ratownicy muszą sobie radzić w codziennej pracy. Sędziowie oceniali nie tylko wiedzę medyczną, ale też umiejętność właściwego porozumiewania się z pacjentami oraz świadkami zdarzeń. Dla przykładu, podczas „wypadku samolotu” ratownicy musieli zapanować nad pacjentami nie słuchającymi poleceń i kłócącymi się, a w Parku Jordana w akcji ratunkowej „przeszkadzał” bezdomny.

- Bardzo gorąco gratuluję zwycięzcom, bo wiem, że zadania nie były łatwe. Ale równocześnie gratuluję też wszystkim załogom, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w zawodach. Start na mistrzostwach to bardzo ciężka praca i duży wysiłek. Warto jednak go podjąć, ponieważ są to doskonałe ćwiczenia, świetnie przygotowujące zespoły ratownictwa do codziennej pracy – podkreśla Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Pierwsze miejsce zajął zespół Rejonowego Pogotowia Ratunkowego z Sosnowca.
Drugie miejsce: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, a trzecią lokatę Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Zespoły z Krakowa nie startowały, ponieważ były organizatorami zawodów.