Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-11-25 11:07:14 przez system

Młodzi, wybitni, nagrodzeni

Piętnaścioro szczególnie utalentowanych artystów, twórców oraz menadżerów kultury otrzymało w tym roku Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. Uroczystość ich wręczenia, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, odbyła się dziś (24 listopada, poniedziałek) w Pałacu Krzysztofory.

  • Pomysły młodych twórców to doskonały produkt eksportowy Krakowa. Dlatego od lat wpieramy nowe inicjatywy artystyczne i promujemy artystów z przyszłością, przyznając Stypendia Twórcze Miasta Krakowa – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystości w Magistracie.

W dziedzinie: Literatura stypendia otrzymali – Joanna Bąk, Andrzej Muszyński i Szymon Słomczyński; w dziedzinie: Muzyka i taniec – Barbara Borowicz, Julia Hałka, Franciszek Araszkiewicz, Piotr Orzechowski i Stanisław Słowiński; w dziedzinie: Sztuki plastyczne – Marlena Biczak, Martyna Borowiecka, Anna Juszczak, Justyna Kolarz–Piotrowicz i Iwona Tamborska; w dziedzinie: Teatr i sztuki sceniczne - Elżbieta Depta; w dziedzinie: organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzanie kulturą, kreowanie ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcie logistyczne artystów – Aleksander Włodyka. Sylwetki nagrodzonych osób są dostępne na stronie www.krakow.pl.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa otrzymują szczególnie utalentowani artyści, twórcy oraz menadżerowie kultury, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia i prowadzą działalność na terenie miasta Krakowa. Stypendia przyznawane są na: realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną, a także na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych.
Kandydat opisuje we wniosku swój dotychczasowy dorobek twórczy oraz program stypendialny obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium (zamierzenia artystyczne), plan pracy obejmujący realizację programu stypendium oraz termin jego zakończenia. Stypendysta otrzymuje jednorazowe stypendium pieniężne oraz dyplom.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa pod przewodnictwem Magdaleny Sroki - Zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta i ona przedkłada Prezydentowi propozycję listy kandydatów do akceptacji. W 2014 r. do konkursu zgłoszono 61 wniosków.
Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznawane są od 1994 r. W latach 1994–2013 przyznano ich 308. Wśród Stypendystów Miasta Krakowa znaleźli się m.in. Grzegorz Jarzyna, Magdalena Cielecka, Beata Fudalej, Grzegorz Szwiertnia, Marta Kawiorska, Małgorzata Szumowska.