Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-07-23 18:51:46 przez system

Można zgłaszać kandydatów do nagrody „Amicus Hominum”

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do nagrody dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.
Nagroda adresowana jest do osób prywatnych (fizycznych) działających na rzecz dobra innych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. To także forma podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

W ramach Nagrody można także docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, takich jak szkolne koła wolontariatu – w ramach kategorii skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.