Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-06-29 21:15:38 przez eb

MPZP "Kombinat": z piecem ale bez supermarketów

Dla terenów po byłym kombinacie Nowa Huta powstał miejscowy plan zagospodarowania terenu. Obejmuje on aż 900 hektarów pomiędzy ulicami Ujastek, Mrozową oraz Igołomską.

Plan ten, pod nazwą MPZP "Kombinat" mają zaopiniować krakowscy radni. Będą musieli dać odpowiedź na wiele ważnych kwestii, m. in.:

  • Czy zbyt wiele miejsca a MPZP nie zajmują usługi? Wszak w Krakowie nie brak takich miejsc. Może lepiej poszerzyć teren przemysłowe, których w mieście jest bardzo mało?
  • Czy zachować jako pamiątkę historyczną piec martenowski? Jest nieużywany ale stoi on na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółce ArcelorMittal , która przejęła część działalności Huty. W jego pobliżu znajdują się :  koksownia, elektrociepłownia i wytwórnia materiałów ogniotrwałych. Czy piec należy objąć specjalną ochroną, uniemożliwiającą jego rozbiórkę?
  • Czy miejsce na składowanie odpadów musi mieć aż 60 hektarów? A może wystarczy 10?
  • Czy należałoby wyznaczyć część terenu na farmę fotowoltaiczną?

Jednym z założeń planu jest aby na terenach „pokonbinatowych” znalazł miejsce nowoczesny przemysł, o nowoczesnej technologi, znacznie mniej ingerujący w środowisko i przyjaźniejszy dla mieszkańców.

Autorzy planu nie przewidują też na rewitalizowanym terenie powstanie sklepów powyżej 2 tys. m2.