Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-01-29 19:17:42 przez system

Musi oddać zarobione pieniądze

Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację Piotra Skrzyniarza, byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Musi on tym samym zwrócić spółce ponad 70 tys. zł, które pobrał z tytułu bezprawnego sprawowania tej funkcji.

Piotr Skrzyniarz został powołany na to stanowisko w 2008 roku, przez ówczesnego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigałę. Pracami rady kierował przez ponad 3 lata. Powołanie to, było z mocy prawa nieważne, gdyż jego żona była wówczas zastępcą prezydenta Tarnowa.

Po przeprowadzonej analizie prawnej, w 2013 roku, MPEC wezwał Skrzyniarza do zwrotu wynagrodzenia, które otrzymał będąc przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ten odmówił, a sprawa trafiła do sądu, który w I instancji nakazał mu oddać pieniądze. Po jego odwołaniu do Sądu Okręgowego, w czwartek, 29 stycznia zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. W efekcie musi on zwrócić pobrane wynagrodzenie oraz pokryć około 7 tys. zł kosztów sądowych.