Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-11 16:10:35 przez system

Muzeum Etnograficzne: działka inspiruje fotografów

  1. czerwca 2012 roku, o g. 18.00, Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza do Ratusza (pl. Wolnica 1) na drugie spotkanie w ramach cyklu „dzieło-działka”. O fotograficznych eksploracjach ogródków działkowych rozmawiać będą Aleksander Duraj, Jan Bujnowski i Mathilde Papapietro.

Ogródki działkowe inspirują artystów, którzy je fotografują, filmują, organizują na nich happeningi. Prezentowana na wystawie „dzieło-działka” seria fotograficzna dzieło-działka Aleksandra Duraja stanowi intymną opowieść o nawiązywaniu więzi. Jednocześnie fotograf podejmuje dialog z pracami grafika i fotografa Jana Bujnowskiego, który w swym czarno-białym cyklu skupił się na typologii architektury działkowej, tworząc rodzaj inwentarza otaczającej nas ikonosfery. Tymczasem zamieszkała w Polsce w początku lat 90. artystka Mathilde Papapietro odkrywa furtki jako abstrakcyjne obrazy. W jej zbiorze ponad 400 fotografii furtek, który nazywa Portale (Portails), podkreślona jest barwna „sztuczność” działkowego świata wobec kolorystyki świata natury.

W książce prezentującej wyniki kilkuletnich badań etnograficznych projektu „dzieło-działka”, wśród kilkunastu autorów dr Patrycja Cembrzyńska, historyk sztuki, przygląda się działaniom artystów. Znajdziemy tam oprócz obszernego wyboru prac Jana Bujnowskiego i Aleksandra Duraja również fotografie Mathilde Papapietro, Andrzeja Ślusarczyka, Andrzeja Jerzego Lecha, Jana Zegalskiego, Marty Deskur oraz fotograficzną dokumentację działań Tomka Saciłowskiego czy Maurycego Gomulickiego.