Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-28 15:33:04 przez system

Muzyczne miasteczko nad Wisłą

<html />

W czwartek 28 marca rozstrzygnięto studialno – ideowy konkurs na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną Centrum Muzyki w Krakowie, które ma powstać nad Wisłą przy Bulwarze Kurlandzkim. Spośród 30 prac sąd konkursowy wyłonił najlepsze pomysły przyznając pierwszą nagrodę, dwa drugie miejsca oraz dwa wyróżnienia. Wystawę prac można oglądać w Muzeum Armii Krajowej (ul. Wita Stwosza 12) do 26 kwietnia.

Rozstrzygnięty konkurs miał charakter ideowo – studialny. Jego wyniki będziemy mogli adaptować do miejscowego planu, który zamierzamy dla tego terenu opracować w przyszłym roku, już po uchwaleniu zmiany Studium – mówi Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba zasiadająca w jury konkursu. Wiceprezydent Krakowa dodaje, że zwycięskie pomysły posłużą również do sprecyzowania warunków międzynarodowego konkursu na projekt obiektów mających powstać w ramach Centrum Muzyki.

Intencją jest by w oparciu o wybrane założenia i opracowaną dokumentację, możliwa była realizacja inwestycji w latach 2015 - 2020 . W przyszłym Centrum Muzyki siedzibę znajdą m.in. zespoły artystyczne Filharmonii, Capelli Cracoviensis, Sinfonietty Cracovia. Uzupełnieniem byłby nowy kampus Akademii Muzycznej.

Jury uznało, że konkurs potwierdził potencjał analizowanego terenu jako możliwej lokalizacji "Miasteczka Muzycznego" i nowej, wielofunkcyjnej dzielnicy miasta.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Kazimierz Barczyk zaznaczył, że sprawa pozyskania tego terenu od wojska powinna się rozstrzygnąć w połowie tego roku.

Zdaniem jury obiekty, które mają powstać w ramach Centrum Muzyki powinny być usytuowane jak najbliżej Wisły, nawet z wejściem w strefę obecnych wałów.

Uznano, że obiekt Filharmonii powinien powstać w narożniku południowo wschodnim i być usytuowany dłuższą osią prostopadle do rzeki tak ,aby od strony wody eksponowana była elewacja zachodnia i południowa

Dobrym rozwiązaniem – w opinii jury - jest stworzenie przestrzeni publicznej, rodzaju kameralnego placu, z którego wchodziłoby się do filharmonii i pozostałych sal koncertowych.

Sąd konkursowy rekomenduje także wprowadzenie kładki przez Wisłę, najlepiej wyraźnie związanej (np. także stylistycznie) z gmachem Filharmonii Krakowskiej.

W nagrodzonych pracach uznanie jury wzbudziło czytelne wyodrębnienie miejskiego parku.

W jury zasiadali: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta Krakowa, Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki, Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Magdalena Sroka – zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta, Elżbieta Koterba – zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa, prof. Zdzisław Łapiński – rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński – wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki, pełnomocnik Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie ds. Inwestycji, Elżbieta Penderecka – prezes zarządu Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie, arch. Borys Czarakcziew – przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, arch. Ewa Arvay - Podhalańska – zastępca przewodniczącego Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, arch. Janusz Sepioł, arch. Marek Dunikowski.

Po wielu wcześniejszych analizach i debatach przyjęto, że warto rozważyć lokalizację Centrum Muzyki wraz z wieloma usługami uzupełniającymi na terenie pozyskiwanym od wojska, o powierzchni ponad 12 ha, położonym nad Wisłą, przy Bulwarze Kurlandzkim. Od dwóch lat trwają prace koncepcyjne, przeprowadzono analizy dotyczące lokalizacji inwestycji i programu użytkowego.

W październiku 2011 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków i Akademią Muzyczną w Krakowie podpisany został list intencyjny w sprawie budowy Centrum Muzyki w Krakowie. W ubiegłym roku powołany został Komitet Honorowy Budowy Centrum Muzyki w Krakowie, którego celem jest patronowanie działaniom związanym z przygotowaniem i realizacją budowy Centrum Muzyki, w szczególności wspieranie procesu decyzyjnego i patronowanie debacie publicznej.