Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-18 15:27:45 przez system

Myślenice mają nowoczesny zakład utylizacji odpadów

<html />

Prawie 30 milionów złotych, kosztowała budowa nowoczesnego zakładu utylizacji odpadami w Myślenicach. Firma może pochwalić się najnowocześniejszą technologią do sortowania i przetwarzania odpadów, Pieniądze na jej budowę miasto zdobyło między innymi z funduszy unijnych. Pracę w spółce, w 100 procentach własnością gminy Myślenice znajdzie pracę blisko 50 osób.

Sercem Zakładu jest wielofunkcyjna hala, w której umieszczone zostały dwa, najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania ilości składowanych odpadów elementy:

Sortownia – będzie to hala, do której przywożone będą wszystkie odpady. Po wyładowaniu ze śmieciarek odpady przekazywane będą na system taśmociągów, sit, kabin sortowniczych i separatorów. Efektem pracy sprzętu i ludzi będzie kilka strumieni surowców i produktów sprzedanych następnie do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem bądź do cementowni lub elektrociepłowni jako tzw. paliwo alternatywne.

Kompostownia - wszystkie odpady organiczne, które uda się uzyskać ze strumienia odpadów komunalnych oraz zebrane w systemie selektywnym trafią do betonowych, szczelnie zamkniętych komór. Tutaj odpady zielone, liście, obierki, a także kawałki tektury czy drewna zostaną przetworzone na kompost. Cały proces trwać będzie trzy tygodnie. Dzięki nowoczesnej technologii i podwójnemu oczyszczaniu powietrza wszystkie uciążliwe zapachy zostaną zatrzymane, a na zewnątrz wydostanie się tylko czyste powietrze.

Dzięki tym dwóm nowoczesnym instalacjom w miejscu dotychczasowego składowiska powstała fabryka przetwarzająca to co każdy z nas wyrzuca do kosza. Fachowo dobrana w pełni skomputeryzowana technologia pozwoli na „odzyskanie” z odpadów nawet 60 procent ich masy.

Pieniądze na jej budowę pozyskał między innymi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na gospodarkę odpadami. Kwota dofinansowania wynosi ponad 26 milionów złotych, co stanowi ponad 55 procent wartości inwestycji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie podjął również decyzję o udzieleniu na ten cel prawie 18 milionów złotych pożyczki uzupełniającej środki unijne.

Z myślą o mieszkańcach samej Gminy Myślenice planuje się również, jeszcze w tym roku otwarcie punktu, gdzie będzie można przywieźć za darmo odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz inne problemowe odpady, a w drodze powrotnej zabrać kompost wyprodukowany w zakładzie. Po wybudowaniu zakładu na terenach przyległych planowane jest otwarcie szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych, które będą rozdawane mieszkańcom w ramach pikników ekologicznych i edukacji ekologicznej.