Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-17 10:03:34 przez system

Na place zabaw dla szkół

O ponad 13,7 mln zł dofinansowania dla małopolskich szkół zwrócił się Jerzy Miller, wojewoda małopolski do ministra edukacji narodowej. O taką kwotę w ramach programu rządowego ?Radosna szkoła? starają się szkoły na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. piłek, materacy, torów przeszkód) oraz na utworzenie szkolnych placów zabaw.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane były w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W sumie otrzymaliśmy 162 wnioski (w tym: 144 gminy, 3 powiaty, 2 osoby fizyczne) na łączną kwotę ponad 13,7 mln zł, w tym ponad 6 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły oraz ponad 7 mln zł na utworzenie szkolnych placów zabaw.

Wnioski zostały przesłane zostały do ministra edukacji narodowej, który zwróci się do ministra finansów z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na razie nie wiemy, na jaką kwotę może liczyć Małopolska. O tym, które szkoły otrzymają dofinansowanie, zadecydują komisje, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i kuratorium oświaty. Komisje już pracują, oceniając wnioski pod względem merytorycznym. Zgodnie z założeniami programu pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają placówki, które, już we wrześniu przyjmą sześciolatków do szkół. Do 15 października wojewoda ma czas na przekazanie szkołom środków finansowych.
Dla wszystkich województw w 2009 roku na realizację programu rząd planuje przeznaczyć 40 mln. zł.

Przypomnijmy:
Rządowy program "Radosna szkoła" realizowany będzie w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł. z budżetu gmin.

W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez samorządy. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie <http://www.men.gov.pl/>.