Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-08-22 02:37:24 przez system

Na szlaku króla Jana III Sobieskiego

Victoria in unitate (zwycięstwo w jedności) – takie hasło będzie towarzyszyć organizatorom marszu Szlakiem Sobieskiego z Krakowa na Kahlenberg. Wydarzenie organizowane z okazji 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej rozpocznie się w niedzielę 25 sierpnia i zakończy 8 września.

Pierwszy dzień wyprawy (25 sierpnia, niedziela) rozpocznie się uroczystą mszą św. w Katedrze na Wawelu (godz. 7:00). O godz. 9:00, obok Klasztoru Sióstr Norbertanek (ul. Tadeusza Kościuszki 88), posadzona zostanie pamiątkowa lipa.

Marsz Szlakiem Sobieskiego na Kahlenberg pod hasłem Victoria in unitate będzie pierwszą pieszą wyprawą śladami Odsieczy Wiedeńskiej. Weźmie w niej udział siedem osób, które przejdą dokładnie tą drogą, którą w 1683 r. przebył Sobieski.

„Maszerując przez tereny Polski, Czech i Austrii z jednej strony chcemy przypomnieć rangę wydarzenia sprzed 330 lat, propagować przymioty jego bohatera, z drugiej zaś promować nasz region - Małopolskę, oraz miasta i wioski leżące na trasie przemarszu" – mówi Kazimierz Kowalcze, organizator wydarzenia.

Szlak Sobieskiego Kraków – Wiedeń liczy 520 km. Uczestnicy zamierzają go przejść w dwa tygodnie. Trasa będzie biegła m.in. przez Mysłowice, Bytom, Gliwice, Opawę, Ołomuniec, Modrice, Hollabrunn i Tuln. W czasie wyprawy, w mijanych miastach uczestnicy marszu będą sadzić lipy – ulubione drzewo Jana III Sobieskiego. Pierwsze drzewo zostanie zasadzone w Krakowie, kolejne m.in. w Czernichowie, Lipowcu, Libiążu i Mysłowicach. Ostatnie z drzew zostanie zasadzone na Kahlenbergu 8 września, podczas obchodów 330. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.szlaksobieski.pl.