Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-02-28 18:24:40 przez system

Napisz scenariusz, wygraj produkcję

<html />

Świetna okazja, żeby zyskać cenne doświadczenie we własnym portfolio! Napisz scenariusz kilkuminutowego filmu, promującego Uniwersytet Jagielloński - w nagrodę otrzymasz 1000 złotych oraz środki finansowe na produkcję filmu! Termin składania prac mija 4 marca.

W konkursie mogą startować studenci i absolwenci krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Film nakręcony według zwycięskiego scenariusza powinien trwać 5 minut, a jego adresatem mają być potencjalni studenci, ich rodzice, turyści, partnerzy biznesowi.

Jak chce promować się Uniwersytet? Jako uczelnia z bogatą ofertą edukacyjną, miejsce dobrej zabawy, możliwości rozwijania swoich pasji, „korzystania” z atrakcji Krakowa. UJ chce być postrzegany jako jednostka, która w istotny sposób kształtuje lokalny rynek pracy - z jednej strony kształci potencjalnych pracowników przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym (firmy krajowe i międzynarodowe), z drugiej angażuje się w tworzenie miejsc pracy oraz dalszego kształcenia, poprzez inicjowanie i uczestniczenie w różnych innowacyjnych projektach. Organizatorzy chcą by uczestnicy konkursu przedstawili Uniwersytet w tak sposób, aby odzwierciedlone były takie określenia jak „Uniwersytet z wielowiekową tradycją, ale i z przyszłością; o dużym autorytecie; profesjonalny; otwarty na młodych ludzi; przyjazny; wyjątkowy; europejski; rozwijający nowoczesne technologie; współpracujący z biznesem; kładący nacisk na rozwój i tworzenie nauki; Uniwersytet w Krakowie”.

Scenariusze oceni jury w składzie: przedstawiciele Biura Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia EKRANy oraz eksperci środowiska dziennikarskiego i filmowego.

Prace należy przesłać do 4 marca na adres mailowy: redakcja.ekrany@gmail.com lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenia Ekrany (ul. Łojasiewicza 4/3.222, 30-348 Kraków). Więcej informacji i regulamin konkursu pod adresem: www.uj.edu.pl/konkurs_filmowy