Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-12-27 11:41:36 przez system

Naprawianie szkód po halnym

Ustał silny wiatr halny, powodujący liczne uszkodzenia oraz straty na południu województwa małopolskiego.

W drugi dzień świąt na terenie województwa, głównie na obszarze powiatów: tatrzańskiego, nowosądeckiego, suskiego i nowotarskiego oraz w mniejszym zakresie: wadowickiego, myślenickiego, oświęcimskiego usuwano skutki działania wiatru halnego powstałe w dniach 24 i 25 grudnia. Ogółem PSP interweniowała ok. 500 razy (w samym 26 grudnia- 70 interwencji) głównie zabezpieczając uszkodzone poszycia dachowe na budynkach oraz w celu usunięcia zwalonych drzew, stwarzających zagrożenie.

Zgodnie z informacją dystrybutora energii elektrycznej większość awarii usunięto do godz. 12.00 26 grudnia oprócz powiatu tatrzańskiego, gdzie do godz. 20.00 przywrócono awaryjne funkcjonowanie wszystkich linii wysokiego i średniego napięcia. Bez prądu pozostaje nadal ok. 500 odbiorców. Usuwanie awarii będzie kontynuowane.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, terenowymi oraz zbyt dużą liczbą zgłoszeń nie udało się zabezpieczyć wszystkich uszkodzonych poszyć dachowych oraz usunąć powstałych awarii linii energetycznej. W związku z tym działania naprawcze oraz szczegółowe szacowanie szkód i strat będą kontynuowane w najbliższych dniach.