Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-04-18 21:58:35 przez system

NFZ ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ zaprasza wszystkich uczniów Małopolski do udziału konkursie plastycznym pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”.

Tematem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała kartę EKUZ dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązującego wzoru EKUZ. Chcemy tym konkursem zachęcić dzieci i młodzież do czynnego zainteresowania się tematyką związaną z EKUZ, skierować ich uwagę na zamiany, jakie nastąpiły w przemieszczaniu się
i podróżowaniu od czasu wejście Polski do Unii Europejskiej, a także popularyzować wiedzę o prawach Unii Europejskiej dotyczących zdrowia. Mamy również nadzieję, że konkurs zwiększy rozpoznawalność EKUZ w środowisku dzieci i młodzieży i wiedzę na temat korzyści płynących z jej posiadania.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa do dnia 13 maja 2013 roku. Dzieci i młodzież mogą brać udział w trzech kategoriach wiekowych
- uczniowie szkół podstawowych (6 -12 lat),
- uczniowie szkół gimnazjalnych (13 -15 lat),
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16 - 18 lat).

Nagrodzone prace konkursowe będą wykorzystywane w kampaniach informacyjnych prowadzonych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w obszarze przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, karta zgłoszenia:
www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-plastyczny