Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-07-16 00:11:18 przez system

Nie daj się nabrać naciągaczom

W ostatnim czasie do małopolskich urzędów skarbowych dotarły niepokojące sygnały, że podatnicy otrzymują pisma, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra finansów czyli Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP).

W pismach tych wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników w wysokości 195 zł, która ma, rzekomo, "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy". Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że małopolskie urzędy skarbowe nie są nadawcami takich pism. Nadawcami są prawdopodobnie firmy komercyjne, próbujące wyłudzić od podatników takie opłaty.

Ministerstwo Finansów ani administracja podatkowa nie utworzyły żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników. Funkcjonuje natomiast Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), a rejestracja w nim jest bezpłatna.

Izba Skarbowa w Krakowie zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Małopolska administracja podatkowa nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.