Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-05-20 21:10:47 przez system

Niepołomice będą mieć zjazd z autostrady

19 maja marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, burmistrz Niepołomic, Roman Ptak oraz dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Pałasiński podpisali porozumienie w sprawie warunków współpracy przy budowie nowego zjazdu z autostrady A4 w Niepołomicach.

Budowa nowego zjazdu z autostrady to ułatwienie komunikacyjne dla pojazdów dojeżdżających do i z Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz poprawa dostępu do autostrady A4 mieszkańcom gmin Niepołomice oraz Wieliczka. To także ochrona środowiska naturalnego. Dzięki tej inwestycji ograniczony zostanie ruch ciężarówek na drodze krajowej nr 75, przecinającej teren Puszczy Niepołomickiej, objętej obszarem chronionym Natura 2000. Poprawi się bezpieczeństwo użytkowników autostrady. Pomiędzy obecnie istniejącymi zjazdami w Bieżanowie i Szarowie, na długości 16 km, nie ma zjazdu, co utrudnia ewentualne akcje ratownicze na autostradzie.

Niepołomice starały się o powstanie dodatkowego zjazdu z autostrady A4, na wysokości jej przecięcia z drogą wojewódzką nr 946, przy miejscowości Podłęże, od 2006 roku. Co istotne, wraz z budową zjazdu, powstanie droga łącząca go bezpośrednio z terenem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. To wyjątkowo istotne z punktu widzenia mieszkańców Podłęża. Pojazdy opuszczające autostradę na nowym zjeździe, będą mogły dojechać do Strefy Inwestycyjnej z całkowitym pominięciem centrum tej miejscowości.

Całe przedsięwzięcie, a więc budowa zjazdu z autostrady wraz z bezpośrednim jej połączeniem ze Strefą Inwestycyjną, pochłonie około 70 milionów złotych, i nie mogłaby być zrealizowana bez wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego. Około 80% tej kwoty pochodzić będzie z Małopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Gmina Niepołomice pokrywa koszty powstania dokumentacji, decyzji, opinii i nadzoru archeologicznego. Pokryje też koszty wkładu własnego do MRPO. GDDKiA nie partycypuje w jakichkolwiek kosztach projektu.

Porozumienie wchodzi w życie z datą zawarcia, a obowiązuje do końca 2017 roku. Samo powstanie zjazdu planowane jest na wiosnę 2017 roku.