Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-03 03:35:05 przez system

Niestraszna nam powódź?

Wojewoda małopolski powołał zespół ds. monitoringu aktualnej sytuacji powodziowej w województwie, którego zadaniem jest bieżąca ocena sytuacji i reagowanie (w tym też dysponowanie sprzętem) w sytuacjach zagrożenia.

W tym momencie w Małopolsce nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią czy podtopieniami. Stan wód w większości rzek waha się między niskim a średnim. Nigdzie nie jest przekroczony stan ostrzegawczy.

- Zespół monitorujący złożony jest z ludzi bardzo doświadczonych, którzy wiele razy mieli do czynienia z zagrożeniem powodziowym i powodzią - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. —* W jego skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wojska, Państwowej Straży Pożarnej, policji, Urzędu Marszałkowskiego, prezydentów miast i starostów *

W tym momencie w Małopolsce nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią czy podtopieniami. Stan wód w większości rzek waha się między niskim a średnim. Nigdzie nie jest przekroczony stan ostrzegawczy. Duże rzeki są częściowo lub całkowicie zamarznięte. Obecnie zator lodowy utworzył się na Dunajcu w Nowym Sączu — to miejsce jest cały czas monitorowane i na razie nie stanowi zagrożenia.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Małopolski każe mi poinformować mieszkańców, że jesteśmy przygotowani na sytuacje kryzysowe — zaznacza Stanisław Kracik. — W tym momencie powódź nam nie grozi, ale jesteśmy gotowi na wypadek gwałtownych roztopów.

Cały czas w Małopolsce w gotowości są dwa patrole saperskie, które mogą usuwać zatory lodowe przy pomocy ładunków wybuchowych. W gotowości jest również pododdział z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej (32 żołnierzy) wyznaczony do ochrony przed zatorami lodowymi dwóch ważnych obiektów na terenie województwa małopolskiego: kanału i jazu w Łączanach — urządzeń hydrotechnicznych zabezpieczających funkcjonowanie elektrowni w Skawinie. W razie zagrożenia powodzią do natychmiastowego działania gotowych jest 548 żołnierzy i 43 specjalistyczne pojazdy wojskowe.

Na terenie województwa małopolskiego w okresie roztopów zatory lodowe pojawiają się głównie na Popradzie, Dunajcu, Rabie, Ropie, Skawie i niektórych mniejszych rzekach w terenach podgórskich. Dotyczy to w szczególności powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego i myślenickiego.

Przeprowadzona została inwentaryzacja magazynów przeciwpowodziowych. W sumie dysponujemy ponad 1,6 mln worków przeciwpowodziowych, około 2,5 tysiąca pomp (w tym 70 o dużej mocy) oraz ponad 180 łodzi i pontonów.

Na terenie Małopolski zlokalizowanych jest ponad 1000 km wałów przeciwpowodziowych chroniących przed powodzią obszar o łącznej powierzchni ponad 108 tys. ha. W ubiegłym roku naprawiono, podwyższono i uszczelniono wały przeciwpowodziowe w 9 miejscach.

Zbiorniki wodne w Małopolsce pracują normalnie. Kaskada Tresna, Porąbka, Czaniec; Zbiornik Wodny Dobczyce, Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn, Niedzica; Zespół Zbiorników Wodnych Rożnów - Czchów; Zbiornik Wodny Klimkówka mają zachowaną rezerwę powodziową przewidzianą na zimę. W sumie mogą przyjąć ok. 180 mln metrów sześć. wody.