Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-18 08:53:35 przez system

Nowe boiska przy szkole

W ramach programu rewitalizacji miasta i gminy Myślenice już wkrótce przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach powstanie nowoczesny kompleks dwóch boisk sportowych. Jedno ze sztuczną nawierzchnią przeznaczone do piłki nożnej, a drugie z poliuretanu przeznaczone do gry w koszykówkę.

- Boiska i park wokół szkoły jest już mocno doświadczony przez czas. Należało podjąć decyzję o jego modernizacji, tak aby dzieci uczęszczające do szkoły miały wokół siebie teren bezpieczny i komfortowy — wyjaśnia Maciej Ostrowski, burmistrz Myślenic.

Wątpliwości nie ulega fakt, że teren wokół szkoły jest mocno zniszczony. Boiska są dziurawe, a przerosłe korzenie drzew spowodowały uszkodzenie alejek i chodników. Realizacja inwestycji zaczęła się od wycięcia starych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew. W ich miejsce, po zakończeniu budowy boisk, zostaną nasadzone nowe drzewa wraz z zielenią, które nie będą niebezpieczne dla dzieci użytkujących ten teren.

  • Docelowo oprócz boisk wokół szkoły chcemy zrobić park. Tak by dzieciaki miały miejsce nie tylko do zajęć sportowych, ale także do odpoczynku. Wokół będzie dużo nowej, zdrowej i bezpiecznej zieleni — mówi Maciej Ostrowski.

W wyniku konsultacji społecznych zaproponowano budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy niewykorzystanym pasie drogowym, wzdłuż ogrodzenia szkoły biegnącego do ulicy Słowackiego, to rozwiązanie pozwoli na bezpieczny dowóz dzieci do szkoły.

Koszt realizacji całej inwestycji wyniesie 1.499.059 zł. Przetarg na budowę obydwu boisk wygrała firma MASTERS Sp.z o.o. ze Szczecina. Boiska, zgodnie z umową mają być gotowe w październiku.