Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-13 12:45:35 przez system

Nowe poradnie w brzeskim szpitalu

Brzeski szpital poszerza swoją ofertę o dwie nowe poradnie specjalistyczne tj. o poradnie Chirurgii Dziecięcej i Alergologiczną dla Dorosłych. W ubiegłym roku uruchomiono w ramach Oddziału Chirurgii: Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Obecnie pododdział bogaci się w nowy sprzęt.

Proces inwestycyjny w brzeskim szpitalu nadal się odbywa. Od 2000 roku na inwestycje w brzeskim szpitalu wydano ponad 17 mln zł. Pieniądze te pochodziły głównie z budżetu szpitala wspieranego w znaczny sposób przez powiat brzeski. Pozyskano także środki zewnętrze.