Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-25 16:06:03 przez system

Nowe ronda w Wieliczce

20 stycznia nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji, polegającej na budowie dwóch rond w Wieliczce. Przebudowa ul. Adama Asnyka, przy której zlokalizowane są wspomniane ronda, kosztowała ponad 9,5 mln zł, z czego aż 85% stanowi dofinansowanie unijne.

Dzięki tej inwestycji, podróż jedną z popularnych tras w Wieliczce stała się wygodniejsza i przede wszystkim – bezpieczniejsza.

Budowa rond rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, a zakończyła w 2015 roku. Pierwsze rondo powstało w miejscu skrzyżowania ulic Asnyka z Piłsudskiego. Przy okazji tych prac zmodernizowano też ok. 340 m drogi wojewódzkiej – wykonano nową nawierzchnię, a także m. in. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie i sygnalizację świetlną. Zmodernizowano podjazdy i chodniki tak, aby łatwiej było poruszać się osobom starszym, matkom z dziećmi oraz inwalidom. Drugie rondo to przebudowane skrzyżowanie ulic Lednickiej z Gdowską i Słowackiego.

Efektem zrealizowanej inwestycji jest nie tylko zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 964, ale również bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Szybsza i wygodniejsza podróż tą trasą przekłada się również na zwiększenie atrakcyjności sąsiednich stref aktywności gospodarczej (Niepołomice, Dobczyce). Nie ma także wątpliwości, że jest to dodatkowy atut dla turystów, którzy teraz znacznie łatwiej dostaną się do centrum Wieliczki i Kopalni Soli. Ponadto eksperci zwracają uwagę, że dzięki większej płynności ruchu samochodowego znacznie zmniejszył się hałas na tych skrzyżowaniach.