Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-10-21 08:52:15 przez system

Nowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

Diecezja tarnowska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim 46-letni ks. dr Andrzej Jeż, kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Jest kapłanem lubianym przez wiernych, wytrawnym kaznodzieją. Interesuje się m.in. literaturą i turystyką górską.

Nominację ks. Jeża w samo południe ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce, uroczyście odczytano ją także w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Parafianie z radością przyjęli wiadomość, że ich proboszcz będzie biskupem, ale żałują, bo jak mówią będzie go brakowało. Proboszcz cieszy się bowiem szacunkiem wiernych i księży. Parafianie mówią o nim, że jest otwarty, życzliwy, czyli "prawdziwy duszpasterz".

Biskup nominat powiedział, że zwłaszcza dziś kapłan powinien być blisko ludzi. "Nie możemy się zamykać w murach plebani czy kościoła jak w twierdzy. Trzeba wychodzić do ludzi i z nimi rozmawiać. Wówczas zaczynamy żyć w realiach tego świata. Gdybyśmy się dystansowali, wówczas możemy żyć w nierealnym świecie i do tego stosować metody, które nie trafiają w rzeczywistość".

W uroczystości ogłoszenia nominacji wzięła udział matka biskupa nominata oraz trójka rodzeństwa. Wszyscy byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli o nominacji. "Dobrze się uczył, był spokojny, przypuszczałam od dziecka, że będzie księdzem. To dobry i uczciwy człowiek" tak o swoim najmłodszym dziecku mówi Genowefa Jeż z Limanowej, matka biskupa nominata.

Biskup nominat na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: "Ad laudem Trinitatis et Deiparae" - Na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy. Jego stolicą tytularną jest Tigillava (Północna Afryka).

Ks. Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r.

Pracował jako wikariusz w parafii w Krościenku n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w Wierzchosławicach (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2001 r. ukończył studia doktoranckie z dogmatyki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W sierpniu 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. biskup tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Jego zainteresowania naukowe to: homiletyka, dogmatyka, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej. Interesuje się także literaturą i poezją, architekturą ogrodów i turystyką górską. Zna języki francuski i włoski.

Ponad 22-tysieczna parafia pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu należy do największych w diecezji. To jedno z najważniejszych miejsc kultu w diecezji tarnowskiej. W bazylice czczony jest słynący łaskami obraz przedstawiający Chrystusa Przemienionego. Ikona nowosądecka słynie łaskami od początku XVII w.

Ks. Andrzej Jeż rozpoczął także starania o budowę nowego kościoła na terenie parafii przy ul. Barskiej. Angażował się ponadto w organizowanie imprez kulturalnych i naukowych m.in. konferencji o przesłaniu ks. Jerzego Popiełuszki i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biskup nominat otrzyma sakrę biskupią w dniu 28 listopada 2009 r. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.