Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-02-02 15:54:09 przez system

Nowy Komendant Wojewódzki Policji

2 lutego odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Miłkowski został powołany na wniosek Komendanta Głównego Policji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.

W uroczystości udział wziął wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, który wprowadzał nowego komendanta garnizonu małopolskiego, Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, wojewoda małopolski Józef Pilch, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski a także liczne grono przedstawicieli współpracujących z Policją służb i samorządów. Podczas ceremonii obecni byli także wszyscy komendanci jednostek garnizonu małopolskiego Policji.

Ceremonię przekazania urzędu rozpoczęło wprowadzenie do sali narad sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnie zostały przeczytane obecnym decyzje ministra MSWiA o odwołaniu dotychczasowego komendanta wojewódzkiego a także o powołaniu jego następcy.

Ustępujący ze stanowiska nadinsp. Mariusz Dąbek uroczyście pożegnał się ze sztandarem i przekazał służbę inspektorowi Tomaszowi Miłkowskiemu.

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński podziękował mu za dotychczasową służbę, a także życzył sukcesów nowemu komendantowi wojewódzkiemu. Wspominając o zadaniach, które czekają w najbliższym czasie polską policję podkreślił jak ważną rolę spełni garnizon małopolski w związku m.in. ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, który również w ciepłych słowach podziękował dotychczasowemu komendantowi za 4 lata dowodzenia małopolską policją, a insp. Miłkowskiemu pogratulował awansu.

Słowa pożegnania do zebranych wygłosił także nadinsp. Mariusz Dąbek. Swoim dotychczasowym podwładnym podziękował za trud i rzetelną pracę dzięki której Policja Małopolska była zawsze bardzo wysoko oceniana.

Pod koniec uroczystości do zgromadzonych przemówił insp. Tomasz Miłkowski, który wyraził zadowolenie, że będzie mógł w naszym garnizonie pełnić tę zaszczytną funkcję.

Insp. Tomasz Miłkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji i dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań którego, należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych. W 2011 roku został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.

Insp. Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", Brązowym Medalem "Za zasługi dla Policji" oraz Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę".