Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-30 06:09:47 przez system

Nowy most w Wawrzeńczycach

W Wawrzeńczycach (powiat krakowski) i Nowym Brzesku (powiat proszowicki) na potoku Rudnik powstanie nowy most. Jerzy Miller - wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja rozpocznie się od budowy drogi objazdowej i mostu tymczasowego. W następnej kolejności dokonana zostanie rozbiórka mostu istniejącego.
Nowy most na potoku Rudnik zostanie wybudowany w ciągu drogi krajowej nr 79 łącząc miejscowości: Wawrzeńczyce (powiat krakowski) i Nowe Brzesko (powiat proszowicki). Most będzie miał ponad 28 m długości, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i chodniki o szerokości 2 m.
ramach inwestycji rozbudowany zostanie 280 — metrowy odcinek drogi krajowej nr 79, położona zostanie nowa nawierzchnia drogi, powstaną obustronne pobocza oraz chodnik o szerokości 2 m. W ramach inwestycji przewidziano także budowę rowów i kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczajacymi, przebudowę sieci teletechnicznej międzymiastowej oraz budowę umocnienia brzegów potoku Rudnik.

Na czas budowy nowego obiektu, powstanie most tymczasowy (objazdowy) z dojazdami o ruchu dwukierunkowym i chodnikiem jednostronnym.
Inwestorem obiektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Zgodnie z informacją uzyskaną od pełnomocnika Inwestora koszt inwestycji wyniesie 3 mln 580 tys. zł., natomiast zakończenie robót przewidziano na 30 września 2010 r.

Decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pomimo odwołań, inwestycja może być realizowana.