Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-10-16 15:56:08 przez system

Nowy obiekt Uniwersytetu Jagiellońskiego

UJ z sukcesem inwestuje w nowe centra badań, które w przyszłości pomogą młodym naukowcom sięgnąć po Nobla. Obecnie trwa budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej, całkiem nowej jednostki uniwersyteckiej, której budowa i wyposażenie finansowane jest niemal w całości ze środków unijnych.

Budowa CEP rozpoczęła się na wiosnę 2013 roku a termin oddania budynku, zgodnie z harmonogramem projektu, przewidziany jest na koniec kwietnia 2014 roku. Obecnie budynek CEP znajduje się w fazie zamkniętej w stanie surowym. Rozpoczęły się prace instalatorskie wewnątrz budynku, które będą prowadzone przez okres zimowy. Na wiosnę rozpocznie się wyposażanie wystaw w gabloty ekspozycyjne, laboratoriów i magazynów naukowych. CEP będzie w pełni funkcjonować po zrealizowaniu całości głównej wystawy „Ewolucja Ziemi i życia", co powinno nastąpić w połowie 2015 roku.

W Centrum Edukacji Przyrodniczej znajdą swoją nową siedzibę między innymi jednostki już funkcjonujące w strukturach uniwersytetu, takie jak Muzeum Zoologiczne, najstarsze funkcjonujące nieprzerwanie od 1782 roku muzeum przyrodnicze w Polsce, a także Muzeum Geologiczne, wystawa Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii oraz część wystawy paleobotanicznej Instytutu Botaniki. W CEP będą prowadzone przede wszystkim zajęcia dydaktyczne w ramach kursów oferowanych przez różne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie również istniała możliwość organizacji zajęć dla studentów innych krakowskich szkół wyższych, takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy.

Przewiduje się, że z oferty edukacyjnej CEP będą korzystały w szerokim zakresie szkoły województwa Małopolskiego w ramach zajęć dydaktycznych na wszystkich poziomach edukacji, od podstawowego po średni, a także przedszkola. Planowane są również zajęcia dla osób niepełnosprawnych, np. niedowidzących oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym dla osób z dziennych ośrodków psychoterapii.