Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-03-21 19:40:40 przez system

Nowy Sącz: 25-lecie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej

W tegoroczne święto sądeckiego rzemiosła wpisały się obchody 25-lecia, założonej i prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia im. Świętego Józefa. W imieniu samorządu regionalnego oraz marszałka województwa gratulacje i życzenia dla społeczności szkoły - jubilatki złożyli radni województwa Marta Mordarska i Piotr Lachowicz.

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia im. Świętego Józefa powstała 1 września 1993 r. jako pierwsza w Polsce placówka oświatowa, prowadzona przez organizację rzemieślniczą, w której w systemie szkolenia dualnego (w szkole przedmioty teoretyczne, praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – rzemieślnika) zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie rzemiosła, pracownicy młodociani.

W dzień Świętego Józefa - patrona rzemiosła - w sądeckim ratuszu odbyło się okolicznościowe spotkanie, które stanowiło okazję do złożenia życzeń i gratulacji, zarówno dla rzemieślników, jak i społeczności obchodzącej 25-lecie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej.
W podziękowaniu za owocną działalność edukacyjną, wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego, zaangażowanie w trud wychowania młodego pokolenia, troskę o przyszłość „małej Ojczyzny” gratulacje w imieniu samorządu regionalnego oraz marszałka województwa Witolda Kozłowskiego złożyła Marta Mordarska, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z radnym województwa Piotrem Lachowiczem.