Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-07-24 20:52:07 przez system

Nowy Targ: wojewoda spotka się z samorządowcami

W środę 25 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbędzie się spotkanie wojewody Piotra Ćwika z przedstawicielami samorządów, które ucierpiały wskutek ostatnich opadów deszczu.

Spotkanie to ma na celu omówienie i zinwentaryzowanie przez samorządy powstałych szkód i potrzeb, a także przypomnienie samorządom procedur dotyczących pozyskiwania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz trybu i zasad dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.