Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-08-02 15:09:18 przez system

Nowy tomograf komputerowy w brzeskim szpitalu

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku w Zakładzie Radiologii trwa montaż nowego aparatu do tomografii komputerowej, model TSX -034A Alexion, co związane jest również z adaptacją pomieszczeń, przeprowadzeniem odpowiednich pomiarów, testów dopuszczających pracownię TK do użytkowania.

Zakupiony aparat jest nowoczesnym wielowarstwowym, 16- rzędowym tomografem komputerowym, pozwalającym na precyzyjne badanie całego ciała pacjenta, poprzez możliwość wykonywania zdjęć w większej rozdzielczości, o lepszej ostrości, o lepszym kontraście z możliwością komputerowej obróbki obrazów pozwalającej na precyzyjną diagnostykę. W aparacie tym zastosowano najnowszą technologię redukcji dawki, która znacznie zmniejsza dawkę napromieniowania pacjenta.
Poza badaniami podstawowymi ( jamy brzusznej, głowy, układu kostnego itp.), aparat posiada możliwość wykonywania badań naczyniowych, kolonoskopowych, wirtualnej endoskopii, perfuzyjnych oraz pulmonologicznych.

Obecnie pacjenci kierowani są na badania tomograficzne do najbliższych placówek, z którymi zostały zawarte umowy takich jak:
- Szpital Powiatowy w Bochni, ul. Krakowska 31,
- Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13,
- Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z montażem nowego aparatu Zespół zwiększy ilość i zakres wykonywanych badań, co korzystnie wpłynie na przyspieszenie procesu diagnostycznego leczonych pacjentów, a także obniży koszty zakładu, ponieważ do tej pory część badań ( np. z użyciem środków kontrastowych) wykonywana była w ościennych placówkach. Niosło to za sobą koszty transportu pacjentów, a także wydłużało proces diagnostyczny.

Zgodnie z zawartą umową aparat zostanie oddany do użytkowania do 7 września tego roku.