Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-29 15:27:35 przez system

Nowy wskaźnik dla Małopolski i Krakowa

<html />

Od 1 kwietnia w Małopolsce obowiązywać będzie nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski, ustalił, że wskaźnik dla Krakowa wynosić będzie 4377, a dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa 3756 zł.

Wskaźnik będzie obowiązywał od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku. Wskaźnik dla Krakowa spada o 0,9 procent, a dla Małopolski wzrasta o 0,9 procent. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 4416 zł dla Krakowa i 3723 zł dla reszty województwa.

Wskaźnik jest używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, czyli TBS-ach. W budynkach TBS-ów czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może być wyższy w skali roku niż 4 procent wartości odtworzeniowej. Bywa stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych.

Z kolei w Ustawie o ochronie praw lokatorów znajduje się zapis, że wartość odtworzeniową lokalu liczy się mnożąc jego powierzchnię użytkową i wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Jeśli właściciel mieszkania wprowadza podwyżkę czynszu, to gdy w skali roku przekroczy ona 3 procent wartości odtworzeniowej, najemca ma prawo zażądać jej uzasadnienia i kalkulacji, a następnie zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie na podstawie przepisów ustawy, że podwyżka jest niezasadna. Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.

Wskaźnik jest ważny dla osób, które planują zakup mieszkania w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której obecnie realizowany jest ten program, przewiduje, że cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego itd., na który został udzielony kredyt preferencyjny, ma nie przekraczać kwoty, którą otrzymujemy po pomnożeniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wartość średniego wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 w przypadku nieruchomości rynku pierwotnego, a 0,8 w przypadku nieruchomości rynku wtórnego, oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia. W przypadku Krakowa ten średni wskaźnik wynosić będzie 4396 zł 50 gr dla rynku pierwotnego i 3517 zł 20 gr dla rynku wtórnego, natomiast dla reszty województwa małopolskiego 3739 zł 50 gr dla rynku pierwotnego i 2991 zł 60 gr dla rynku wtórnego.