Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-09 15:52:06 przez system

Obóz kawaleryjski na Błoniach

Na krakowskich Błoniach na miłośników historii i wielbicieli koni czeka nie lada atrakcja. Od 9 września mieszkańcy Krakowa i turyści mogą zwiedzać kawaleryjski obóz rozbity przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Na odwiedzających czekają m.in. specjalne pokazy, projekcje i wystawy.

Zwieńczeniem dwutygodniowej imprezy będzie Wielka Rewia Kawalerii na Błoniach i przemarsz na Rynek Główny, które odbędą się w niedzielę 22 września (niedziela).

Od 9 do 22 września na Błoniach można zwiedzać kawaleryjski obóz będący wierną rekonstrukcją typowego obozowiska polskiej kawalerii z lat 20. XX w. Wszyscy chętni mogą podziwiać ułańskie pokazy oraz proces codziennego, żmudnego i trudnego szkolenia kawalerzystów w jeździe konnej, we władaniu szablą i lancą.

Każdego dnia w obozie organizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, projekcje filmów, pokazy i szkolenia. Wielką atrakcją jest możliwość zwiedzenia wystawy historycznej, której celem jest przedstawienie historii jazdy polskiej na tle dziejów Rzeczpospolitej od czasów wiktorii wiedeńskiej do czasów drugiej wojny światowej. Wystawa ta adresowana jest zarówno do młodzieży szkolnej jak i dorosłych mieszkańców Krakowa i turystów.

Finał dwutygodniowej Wielkiej Rewii Kawalerii odbędzie się w dniach 21-22 września (sobota-niedziela). Ułani nawiążą wówczas do wydarzenia, jakie miało miejsce na Błoniach 6 października 1933 r., kiedy to na rozkaz Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla upamiętnienia 250. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej odbyła się Wielka Rewia Kawalerii. Wzięło w niej wówczas udział 12 spośród 40 ówcześnie istniejących pułków kawalerii.

22 września tamte historyczne wydarzenia zostaną odtworzone przez ułanów ochotników i ponad 200 koni. Sama Rewia zostanie przeprowadzona na Błoniach, ale poprzedzona zostanie uroczystym, konnym przemarszem kawalerzystów na Rynek Główny. Tu, z zachowaniem ceremoniału wojskowego, odbędzie się prezentacja pododdziałów biorących udział w Rewii oraz złożenie meldunku o gotowości do niej Prezydentowi Królewskiego Miasta Krakowa.

Dzień wcześniej (21 września) kawalerzyści, w szyku pieszym, udadzą się na mszę św. w Katedrze na Wawelu i oddadzą honory wojskowe królowi Janowi III Sobieskiemu i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, które na co dzień funkcjonuje na terenie KS „Bór" Toporzysko-Folwark w Toporzysku koło Jordanowa i jest ośrodkiem szkoleniowym Związku Stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej" z siedzibą w Warszawie zrzeszającym znaczną część funkcjonujących obecnie na terenie Polski stowarzyszeń kultywujących tradycje pułków kawalerii z okresu II Rzeczpospolitej. Współorganizatorem wydarzenia jest Gmina Miejska Kraków. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.wielkarewia.pl.