Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-03-02 21:38:04 przez eb

Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

„Ten ból składam u stóp Boga i Polski (...). Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne” – pisał ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług” w więziennych grypsach podczas przetrzymywania przez komunistów.

59 lat później śp. prezydent prof. Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzisiaj, 1 marca, po raz 12 wspominamy Żołnierzy Niezłomnych, oddając cześć ich pamięci.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie zostały przygotowane przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała oraz prezesa Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana Kazimierza Cholewę. W uroczystościach wzięli również udział poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, II wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz radny miasta Krakowa Michał Drewnicki.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Po liturgii pochód patriotyczny przeszedł do parku im. Henryka Jordana. Tam odbyły się oficjalne obchody.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego oraz wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

– Komunistyczny reżim przypisywał Wyklętym zbrodnie, których nie popełnili. Ginęli w walce, w egzekucjach, umierali w ubeckich katowniach. Nosili piętno „zdrajców”, „bandytów”
i „reakcyjnego podziemia”. Odmówiono im godności i żołnierskiego honoru. Skazano na śmietnik historii. Prawda o Ich czynach, Ich poświęceniu jednak przetrwała. (…) Szanowni Państwo, wolna Rzeczpospolita ma wobec Żołnierzy Wyklętych dług i zobowiązanie, które jako wspólnota narodowa musimy godnie wypełnić. Przywracanie pamięci o bohaterach, którzy walczyli z nazistowskim, a potem sowieckim okupantem, oddanie im czci to nasza powinność i nasz przywilej. (…) Niezachwiana wiara w wolną Ojczyznę, odwaga i męstwo żołnierzy drugiej konspiracji pozostają i dziś dla nas drogowskazem. Drogowskazem, który szczególnie teraz pozostaje aktualny, gdy burzony jest pokój między narodami, a fundamentalne zasady nienaruszalności granic suwerennych państw są łamane. Cześć i chwała Bohaterom! Cześć Żołnierzom Wyklętym!
– napisał szef rządu w liście odczytanym przez wojewodę Łukasza Kmitę.

Podczas obchodów 1 marca wojewoda małopolski wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę: 5 Brązowych Krzyży Zasługi za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji narodowych, Krzyż Zesłańców Sybiru dla osoby deportowanej
i więzionej w łagrach, obozach i miejscach zsyłek oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.

Hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego oddano także w innych małopolskich miejscowościach. II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz na tarnowskim cmentarzu w dzielnicy Krzyż upamiętnił lokalnych bohaterów. Wicewojewoda wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierzem Bernackim wręczył medale wojewody małopolskiego dla osób, które kultywują pamięć o niezłomnych bohaterach.