Kategoria: Region
Utworzono: 2020-02-03 09:32:35 przez jj

Ogólnopolska akcja charytatywna Rodacy – Bohaterom

W naszym powiecie zasłynęły akcje Stanisława Dębosza, zbierającego dary dla naszych rodaków,, głównie na Litwie, żyjących nieraz w skrajnym ubóstwie. Ale podobną akcję organizuje też Stowarzyszenie Odra – Niemen przy wsparciu wojewody małopolskiego.

Zakończyła się organizowana już po raz 13. w Małopolsce ogólnopolska akcja Rodacy – Bohaterom, zapoczątkowana i koordynowana przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra – Niemen, a prowadzona w Krakowie i całym województwie małopolskim przez Akademię Ignatianum w Krakowie i małopolski oddział Stowarzyszenia. W tegoroczną edycję po raz kolejny włączył się wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zawiodły również instytucje podległe wojewodzie.

W tym roku w całym województwie było łącznie sześć punktów zbiórek: w Tarnowie, Ptaszkowej, Myślenicach, Nowym Sączu, Krakowie: na Akademii Ignatianum orazw Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W każdym z tych miejsc wydarzyło si ę wielkie dobro: magazyny wypełniły się po brzegi!

W akcji uczestniczyły służby podległe wojewodzie, m.in. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendami Powiatowymi i Miejskimi, Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Wojsko Polskie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Inicjatywę wsparło też Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz wiele mediów i ludzi dobrej woli.

Na chwilę obecną we wszystkich małopolskich magazynach zapakowano łącznie 800 jednakowych paczek z żywnością długoterminową - to blisko 9 ton żywności. Organizatorzy liczą, że uda się zbliżyć do zeszłorocznego rekordu, kiedy w Małopolsce zebrano łącznie ponad 1100 paczek. Część z nich już trafiła do Polaków m.in. do Rumunii i Mołdawii.

W połowie lutego wyjeżdża transport darów na Litwę, m.in. do Solecznik, Podbrodzia, Wilna i Turmont. Organizatorzy planują spotkać się z naszym Rodakami, szczególnie z kombatantami, mieszkającymi w Wilnie. Będzie to doskonała okazja, żeby osobiścieprzekazać dary i pozdrowienia od mieszkańców Małopolski. W planach jest też wyjazd na Ukrainę i Białoruś.

Duża ilość zebranych darów to zasługa wielu darczyńców, a przede wszystkim praca wolontariuszy. W samym Krakowie przy pakowaniu pracowało około 30 osób, głównie związanych ze środowiskiem Akademii Ignatianum. W całym województwie to ponad 50 młodych wolontariuszy.

Tradycją krakowską stały się charytatywne koncerty kolęd, w trakcie których zbierane są fundusze na rzecz akcji. W tym roku zebrano już około 10 tysięcy złotych. Do końca maja będą organizowane kolejne kwesty.

Zbiórka darów już się zakończyła, ale w dalszym ciągu można wesprzeć finansowo inicjatywę. Wpłaty można przekazywać na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen. Zebrane fundusze zostaną spożytkowane m.in. na transport darów oraz na renowację polskich miejsc pamięci i projekty, których odbiorcami są Polacy mieszkający na Kresach.

6 lutego 2020 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbędzie się Charytatywny Koncert Karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, podczas którego będzie prowadzona zbiórka pieniędzy. Zebrane fundusze zostaną przekazane potrzebującym Polakom zamieszkującym Kresy Wschodnie.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.