Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-02-03 09:32:35 przez jj

Ogólnopolska akcja charytatywna Rodacy – Bohaterom

W naszym powiecie zasłynęły akcje Stanisława Dębosza, zbierającego dary dla naszych rodaków,, głównie na Litwie, żyjących nieraz w skrajnym ubóstwie. Ale podobną akcję organizuje też Stowarzyszenie Odra – Niemen przy wsparciu wojewody małopolskiego.

Zakończyła się organizowana już po raz 13. w Małopolsce ogólnopolska akcja Rodacy – Bohaterom, zapoczątkowana i koordynowana przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra – Niemen, a prowadzona w Krakowie i całym województwie małopolskim przez Akademię Ignatianum w Krakowie i małopolski oddział Stowarzyszenia. W tegoroczną edycję po raz kolejny włączył się wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zawiodły również instytucje podległe wojewodzie.

W tym roku w całym województwie było łącznie sześć punktów zbiórek: w Tarnowie, Ptaszkowej, Myślenicach, Nowym Sączu, Krakowie: na Akademii Ignatianum orazw Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W każdym z tych miejsc wydarzyło si ę wielkie dobro: magazyny wypełniły się po brzegi!

W akcji uczestniczyły służby podległe wojewodzie, m.in. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendami Powiatowymi i Miejskimi, Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Wojsko Polskie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Inicjatywę wsparło też Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz wiele mediów i ludzi dobrej woli.

Na chwilę obecną we wszystkich małopolskich magazynach zapakowano łącznie 800 jednakowych paczek z żywnością długoterminową - to blisko 9 ton żywności. Organizatorzy liczą, że uda się zbliżyć do zeszłorocznego rekordu, kiedy w Małopolsce zebrano łącznie ponad 1100 paczek. Część z nich już trafiła do Polaków m.in. do Rumunii i Mołdawii.

W połowie lutego wyjeżdża transport darów na Litwę, m.in. do Solecznik, Podbrodzia, Wilna i Turmont. Organizatorzy planują spotkać się z naszym Rodakami, szczególnie z kombatantami, mieszkającymi w Wilnie. Będzie to doskonała okazja, żeby osobiścieprzekazać dary i pozdrowienia od mieszkańców Małopolski. W planach jest też wyjazd na Ukrainę i Białoruś.

Duża ilość zebranych darów to zasługa wielu darczyńców, a przede wszystkim praca wolontariuszy. W samym Krakowie przy pakowaniu pracowało około 30 osób, głównie związanych ze środowiskiem Akademii Ignatianum. W całym województwie to ponad 50 młodych wolontariuszy.

Tradycją krakowską stały się charytatywne koncerty kolęd, w trakcie których zbierane są fundusze na rzecz akcji. W tym roku zebrano już około 10 tysięcy złotych. Do końca maja będą organizowane kolejne kwesty.

Zbiórka darów już się zakończyła, ale w dalszym ciągu można wesprzeć finansowo inicjatywę. Wpłaty można przekazywać na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen. Zebrane fundusze zostaną spożytkowane m.in. na transport darów oraz na renowację polskich miejsc pamięci i projekty, których odbiorcami są Polacy mieszkający na Kresach.

6 lutego 2020 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbędzie się Charytatywny Koncert Karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, podczas którego będzie prowadzona zbiórka pieniędzy. Zebrane fundusze zostaną przekazane potrzebującym Polakom zamieszkującym Kresy Wschodnie.