Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-22 12:59:29 przez system

Ograniczenia w ruchu pojazdów - komunikat

W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów podczas uroczystych obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz ten obowiązuje:

1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Zakaz nie dotyczy przejazdów:
1) autobusów,
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej
i ochrony przed skażeniami,
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
4) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
5) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych
do funkcjonowania placówek szpitalnych,
6) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych
i telewizyjnych,
7) pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych,
w związku z organizacją tych imprez,
8) pojazdów służb technicznych,
9) pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się
i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej.

Treść Rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,1221284.html

Ponadto Wojewoda Małopolski zmienił Rozporządzenie porządkowe
z 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (<http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8521>).

Zmiana polega na rozszerzeniu tego zakazu w odniesieniu do 1 sierpnia 2016 r. Ograniczenie w tym dniu będzie obowiązywało od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

Treść Rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego: <https://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,1221281.html>

Wprowadzone zakazy mają na celu zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.