Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-12-30 19:41:39 przez eb

Ogrody deszczowe w Krakowie

W 2021 roku przy krakowskich budynkach komunalnych powstało już sześć ogrodów deszczowych. Ogrody zostały wykonane w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

Każdy projekt jest inny, a co najważniejsze wpisuje się specyfikę otoczenia i lokalnych warunków. Dla każdej z sześciu lokalizacji zostały dobrane odpowiednie rośliny oraz ich ilość. W zależności od warunków istniejących na danej nieruchomości, ogrody zostały wykonane w trzech typach.

Największy, przy ul. Krzemienieckiej 63 ma powierzchnię 100m2 i formę rowu chłonnego obsadzonego specjalnie dobraną roślinnością. Posadzono w nim kilkaset bylin, w tym m.in. liliowce rdzawe, kosaćce, sity rozpierzchłe, wiązówkę błotną i miętę nawodną.

Trzy mniejsze ogrody deszczowe przy ulicach Młodej Polski 7, Kamedulskiej 70 oraz Czerwieńskiego 16 zostały przygotowane w formie nasadzeń w gruncie oraz zbiornika z systemem nawadniającym.

W dwóch lokalizacjach na os. Centrum D7 oraz przy ul. Dietla 53 nie było możliwości posadzenia roślin bezpośrednio do gruntu, dlatego ogrody powstały w skrzyniach wyposażonych w zbiornik i system nawadniający.

Realizacja ogrodów deszczowych jest jednym ze sposobów zagospodarowania wód deszczowych w miastach i przystosowywania miejskich terenów do zmian klimatycznych.

Zarząd Budynków Komunalnych planuje kolejne ogrody we współpracy z mieszkańcami. W związku z tym organizowane są m.in. warsztaty projektowania partycypacyjnego. Warsztaty tego typu odbyły się już w tym roku w ramach działalności Miejsca Aktywności Mieszkańców przy osiedlu Na Kozłówce, podczas przygotowania trzech ogrodów deszczowych.

Ogród deszczowy to jedna z form ogrodów wodnych, która pozwala zbierać deszczówkę i oddawać ją do ekosystemu. Ogród deszczowy zazwyczaj instaluje się przy wylocie rynny lub systemie odzysku wody deszczowej. Poprzez swoją konstrukcję ma właściwości odbierania nieregularnych napływów wody, a tym samym zapobiega skutkom burz i nawałnic.

W takich miejscach zazwyczaj sadzi się specjalnie dobrane gatunki roślin. Często jest budowany, aby przyjmować wodę spływającą podczas obfitych opadów z dachów, jezdni, chodników i innych powierzchni o ograniczonej retencji. Pełni także funkcję oczyszczającą wodę przed odprowadzeniem jej dalej do gruntu lub dalszych cieków i zbiorników wodnych.