Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-06-04 20:17:55 przez system

Opozycjoniści za darmo koleją

Ktoś wreszcie docenił walczących z komuną. Władze Kolei Małopolskich podjęły decyzję o całkowicie bezpłatnych przejazdach dla działaczy podziemia antykomunistycznego i osób represjonowanych! Poniżej komunikat spółki. W instytucjach kultury bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę.

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w pociągach Operatora „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

W związku z inicjatywą Zarządu Województwa Małopolskiego działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane zostaną zwolnione z opłat za bilety w pociągach Operatora „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

  • W art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2018 poz. 690 ze zm.) wskazano, że „Samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych”. W związku z powyższym, podjęto decyzję o wprowadzeniu przejazdów z ulgą 100% w pociągach Operatora „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. dla ww. osób.*

  • Uprawnionymi są działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w ww. ustawie. Ulga 100% obowiązywać będzie od początku lipca we wszystkich pociągach obsługiwanych przez Operatora „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przewidzianych w rozkładzie jazdy. Obecnie Spółka Koleje Małopolskie obsługuje połączenia na liniach: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Lotnisko, SKA2 Kraków Główny – Miechów/Sędziszów, SKA3 Kraków – Tarnów i dalej w kierunku Jasła, Nowego Sącza i Krynicy oraz na linii Kraków Główny – Zakopane (w okresie wakacyjnym).*

  • Warunkiem stosowania ww. ulgi jest przejazd na podstawie biletu jednorazowego oraz legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wzór legitymacji określony został Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2017 poz. 1602) oraz znajduje się pod adresem: www.kombatanci.gov.pl.*