Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-03-19 10:23:21 przez DML

Park "Branice" - nowa atrakcja Krakowa

W Krakowie powstaje Park Edukacyjny „Branice”. Powołana przez prezydenta Krakowa Rada Konsultacyjna ds. Parku Edukacyjnego „Branice” wyłoniła listę rankingową obiektów drewnianych, które mają się znaleźć na jego terenie. Spośród 40 różnych lokalizacji, zarówno samych chat, jak i kompleksów zabudowań z obiektami gospodarczymi, takimi jak np. stodoła czy stajnia, Rada wskazała te, które w pierwszej kolejności powinny znaleźć się na terenie parku. Teraz budynki te zostaną poddane badaniom pod kątem ich szczegółowego stanu i możliwości przeniesienia.

– Najstarszy budynek ma około dwustu lat, najmłodszy niecałe sto – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, przewodniczący Rady ds. Parku Edukacyjnego „Branice”.

– Część z nich została wskazana przez członków Rady, inne to efekt kolejnych poszukiwań pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, a także zgłoszeń od osób prywatnych. Co ważne, zagrody różnią się od siebie, dzięki czemu ukazują bogactwo drewnianego budownictwa i historii Krakowa oraz sąsiadujących niegdyś z nim wsi, które dziś są jego częścią. Po opinii Rady, w której zebraliśmy grono ekspertów i osób zaangażowanych w ideę ratowania architektury drewnianej z terenu Krakowa, możemy przystąpić do kolejnych działań – dodaje zastępca prezydenta.

Wszystkie ocenione przez Radę zagrody zostały wcześniej wstępnie zinwentaryzowane przez pracowników spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. Wskazane przez Radę chaty i kompleksy zabudowań zostaną w tym roku poddane badaniom, które ocenią ich dokładny stan. Po tej weryfikacji spółka rozpocznie działania zmierzające do tzw. translokacji. Najpierw budynki zostaną rozłożone na części według specjalnej procedury, kolejnym etapem będzie transport, a na koniec zagrody zostaną odtworzone na terenie powstającego Parku Edukacyjnego „Branice”.

Atrakcja, która stanie się częścią Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, ma być dostępna dla zwiedzających najwcześniej w 2023 roku.

Info: UM Kraków